Cjenik usluga

Sve cjenike možete pronaći ovdje: voda, odvodnja, pročišćavanje, pražnjenje i odvoz otpada iz individualnih sustava odvodnje, cjenik ostalih usluga itd.

Vidi više

Obrasci za korisnike

Promjena korisnika, promjena adrese dostave računa, provjera ispravnosti vodometra, ugradnja vodomjera, izrada priključka itd.

Vidi više

Najčešća pitanja

Najčešća pitanja o vodnim uslugama Komunalca d.o.o. Otočac možete pročitati ovdje, možda nađete odgovor na svoje pitanje.

Vidi više
Komunalac d.o.o. Otočac

Prigovori / reklamacije na račun - Komunalac d.o.o. - Otočac

Za sve korisnike vodnih usluga Grada OtočcaREKLAMACIJA:Reklamacije se podnose pisanim putem, u roku od 8 (osam) dana od dana primitka računa, poštom, neposredno na urudžbeni zapisnik ili na e-mail adresu: komunalac@gs.t-com.hr

PRIGOVOR:Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“ br. 41/14, 110/15 i 14/19) obavještavamo potrošače da prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu podnijeti u pisanom obliku i to u ovim poslovnim prostorijama te će im bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak tog istog prigovora.

Prigovor se također može podnijeti putem pošte na adresu: KOMUNALAC d.o.o. Bartola Kašića 5a, 53 220 OTOČAC

ili na e-mail adresu:komunalac@gs.t-com.hr

Odgovor na pisani prigovor potrošača dat ćemo vam u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora, pa stoga molimo da nam u svom pisanom prigovoru navedete kontakt adresu za dostavu odgovora.
Accessibility